Všetky témy

Èesko-španìlský slovník

Dubský Josef,Rejzek VladimírLEDA,Praha (2000)
Cudzie jazyky, uèebnice a slovníky > Španielèina
kód produktu: 130856
vydanie:1..
poèet strán:816
jazyk:èeský,španielsky
väzba:tvrdá
formát:150x210
64000 èeských výrazov.137000 španielskych ekvivalentov
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit