Všetky témy

Atlantida. Hledání potopeného svìta

Michel PeterEugenika, Bratislava (2003)
Príroda a èlovek > Záhady
kód produktu: 146297
poèet strán:90
ilustrácie:èiernobiele ilustrácie
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:130x200
stav knihy: dobrý
Další spisek, který je inspirován možností existence bájné Atlantidy. Autor zaèíná Platonem, dovolává se jeho dialogù Timaios a Kritias, které popisují katastrofu Atlantidy a také urèují její polohu v Gibraltaru. Další kapitoly této knihy se zabývají esoterikou (H. P. Blavatska, R. Steiner), záhadami egyptských a mexických pyramid, stopami po Atlantidì v naší souèasnosti, možností znièení této pevniny planetoidem a poslední kapitola se vìnuje nìkterým souèasným atlantologickým mystikùm.

 
   Admin kit