Všetky témy

Zahradní léèitel. Pøírodní léèiva z kvìtin, bylin a stromù

Farmer -Knowlesová HelenVolvox globator, Praha (1999)
Zdravie,životný štýl > Medicína alternatívna
kód produktu: 146290
vydanie:1..
poèet strán:143
ilustrácie:farebné foto
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:185x245
stav knihy: dobrý, peèiatka knižnice, spodný roh knihy f¾ak od tekutiny
Exkluzivní barevná obrazová publikace odkrývá ètenáøùm tajemství, jež v sobì skrývá moudrost zahrady. Obsahuje širokou škálu podrobných a ovìøených návodù, jak využít byliny k léèení nejbìžnìjších chorob, ale nejenom k tomu. Fialky na dìtský kašel, rostlinné oleje na masáže, rozmarýn na uklidòující masti…

 
   Admin kit