Všetky témy

Cesta do hôr a spä

Sluckis MykolasSmena,Bratislava (1986)
Beletria > Litovskí autori
kód produktu: 146288
vydanie:1..
edícia:Eva
poèet strán:566
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:135x205
stav knihy: dobrý
Román zobrazuje vývoj vztahu dvou lidí - muže a ženy - v prùbìhu jejich sedmnáctiletého manželství a to ve tøech údobích: v romantickém - zahrnujícím svatební cestu, retrospektivnì jejich seznámení a pøedcházející pøedmanželský život, v dramatickém - problémy manželù po deseti letech, a v tragikomedickém - po sedmnácti letech. Autor se snaží o hlubokou, mnohdy velice nemilosrdnou sondu do intimního života manželù, jenž je neodluèitelnì spojen s jejich zamìstnáním, ovlivnìn pøíbuznými i kolegy, životnímu prohrami i úspìchy, zabøedáváním do malom욝áctví. Je to neustálé hledání, jak se pøiblížit jeden druhému, i když se zdá, že už to není možné, dosáhnout vzájemného porozumìní, tøebaže jim po celý život uniká.

 
   Admin kit