Všetky témy

Zas¾úbená krajina

Seraová MatildeSlovenský spisovate¾, Bratislava (1989)
Beletria > Talianski autori
kód produktu: 146287
vydanie:1..
edícia:SPKK 510.zv.
poèet strán:461
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:135x205
stav knihy: dobrý
Román patrí k najvydarenejším a najpútavejším prozaickým dielam autorky, ktorá sa radí k popredným predstavite¾om talianskeho verizmu. Seraová neobyèajne zasvätene zozanmuje èitate¾a so životom viacerých vrstiev neapolskej spoloènosti na konci minulého storoèia, od tých najbiednejších až po zámožné meštiactvo. Za nepretrhnute¾né puto, ktoré spája a zároveò priepastne rozde¾uje postavy a postavièky tejto fresky, si autorka zvolila všemocnú hráèsku vášeò; v jej mene si otec nièí jedinú dcéru, manžel okráda manželku, milenec vydiera milenku, obchodník ruinuje rodiny.

 
   Admin kit