Všetky témy

Armance. Lamiela

StendhalSNKLU, Praha (1961)
Beletria > Francúzski autori
kód produktu: 146286
edícia:Knihovna klasikù
poèet strán:348
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:135x205
stav knihy: dobrý
Kniha umožòuje ètenáøi zajímavý pohled na tvùrèí vývoj a rùst umìleckého mistrovství vynikajícího spisovatele, nebo obsahuje jeho první román (Armance) a zlomek nedokonèeného románu posledního (Lamiela). Mistrný zpodobitel lidských vášní a jejich konfliktù èiní i tady osou dìje složité a nevšední citové vztahy ženy a muže a hlavními hrdinkami ženy vášnivé a hrdé.

 
   Admin kit