Všetky témy

Nevìsta z Lammermooru

Scott WalterOdeon,Praha (1985)
Beletria > Anglickí, šktótski,írski autori..
kód produktu: 146285
vydanie:1..
edícia:Klub ètenáøù 537.zv.
poèet strán:355
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:135x205
stav knihy: dobrý
Milovníkùm historických románù se otevírá barvitý svìt spoleèenských protikladù z poè. 18. stol., kdy král Jakub IV. odešel do Anglie a ve Skotsku se ve vládì støídali jednotliví regenti a zemì se zmítá v konfliktech mezi whigy a thoryi. Milostná romance je tak v prudkém kontrastu ke složitosti a dramatiènosti ostatního dìje, který je výstižnou ilustrací doby konce feudalismu a souèasnì úspìšnì evokuje skotskou bohatýrskou národní minulost

 
   Admin kit